SKOLESKEMA 2018 – 2019

0. klasse

 

 

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

08.15 – 08.40

Læsebånd

Læsebånd

Læsebånd

Læsebånd

Læsebånd

08.40 – 09.05

Morgensang

Morgensang

Morgensang

Morgensang

Morgensang

09.05 – 09.45

Matematik 0-1

Dansk LG

Dansk

Dansk LG

Idræt 0-1

09.45 – 10.25

Dansk

Dansk LG

Idræt 0-1

P-fag 0-1

Dansk

10.25 – 10.50

Pause m. frugt

Pause m. frugt

Pause m. frugt

Pause m. frugt

Pause m. frugt

10.50 – 11.35

Matematik

Matematik

Fortælling LG

P-fag 0-1

Matematik

11.35 – 12.20

Dansk

Matematik LG

KUNA 0-1             

Musik

Dansk

12.20 – 12.50

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

12.50 – 13.35

 

 

 

 

 

13.35 – 14.20

 

 

 

 

 

 

Da: Dorte     Da LG: Anne og Dorte      Mat.: Dorte     Mat. LG: Tinne og Dorte     Idræt: Dorte     Fortælling: Dorte    

KUNA: Dorte     P-fag: Dorte     Musik: Peter

 

1. klasse

 

 

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

08.15 – 08.40

Læsebånd

Læsebånd

Læsebånd

Læsebånd

Læsebånd

08.40 – 09.05

Morgensang

Morgensang

Morgensang

Morgensang

Morgensang

09.05 – 09.45

Matematik 0-1

Dansk LG

Dansk

Dansk LG

Idræt 0-1

09.45 – 10.25

Dansk

Dansk LG

Idræt 0-1

P-fag 0-1

Dansk

10.25 – 10.50

Pause m. frugt

Pause m.frugt

Pause m. frugt

Pause m. frugt

Pause m. frugt

10.50 – 11.35

Matematik

Matematik

Fortælling LG

P-fag 0-1

Musik

11.35 – 12.20

Dansk

Matematik LG

KUNA 0-1

KUNA

Dansk 1-2

12.20 – 12.50

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

12.50 – 13.35

 

 

Matematik

Engelsk ½ t

 

13.35 – 14.20

 

 

 

 

 

14.20 – 15.05

 

 

 

 

 

Da: Anne     Da LG: Anne og Dorte      Mat: Tinne       Mat. LG: Tinne og Dorte   Idræt: Dorte

KUNA: Dorte     P-fag: Dorte     Fortælling: Dorte     Engelsk: Tinne     Musik: Karsten

2. klasse

 

 

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

08.15 – 08.40

Læsebånd

Læsebånd

Læsebånd

Læsebånd

Læsebånd

08.40 – 09.05

Morgensang

Morgensang

Morgensang

Morgensang

Morgensang

09.05 – 09.45

Dansk

Dansk LG

KUNA

Dansk LG

KUNA

09.45 – 10.25

Musik

Dansk LG

Matematik

Engelsk

Matematik

10.25 – 10.50

Pause m. frugt

Pause m. frugt

Pause m. frugt

Pause m. frugt

Pause m. frugt

10.50 – 11.35

Musik

Dansk

Fortælling LG

P-fag 2-5

Dansk

11.35 – 12.20

Matematik

Mat LG

Dansk

P-fag 2-5

Dansk 1-2

12.20 – 12.50

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

12.50 – 13.35

 

Idræt

 

 

 

13.35 – 14.20

 

Idræt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da: Anne    Da LG: Anne og Dorte    Mat: Tinne     Mat LG: Tinne og Dorte     Idræt: Tinne     KUNA: Tinne

Engelsk: Tinne     Musik: Flemming     Fortælling: Dorte     P-fag: Flemming, Jenny, Tinne

Ferieplan 2018 – 2019 (nævnte dage inkl.)

Nyttige telefonnumre

 

SKOLEN                                                       7578 1770

Sommerferie 2018:

Lørdag d. 30. juni – søndag d. 12. august

KB Skoleleder Karsten H. Berger

2859 6100

Efterårsferie:

Lørdag d.13. okt – søndag d. 21. oktober

AA Anne A. Marx

8680 5551

Juleferie:

Fredag d. 21. dec. – ons. d. 2. januar 2019

FC Flemming Christiansen

2911 8544

Vinterferie:

Lørdag d. 9. feb.  – søn d. 17. feb. 2019

MM Mia Riis Mortensen

2066 9050

Påskeferie:

Lørdag d.13. april – man. d. 22. april 2019

TM Tinne Ellebæk

2646 6879

St. Bededag:

Fredag d. 17. maj – søn. d. 19. maj 2019

BH Birthe Haarmark

2673 3722

Kr. Himmelfartsdag + fridag:

Torsdag d 30. maj – søn. d. 2. juni 2019

DB Dorte Bragt

7578 1430

Grundlovsdag

Onsdag d. 5. juni 2019

VL Vibeke Lyhne

3020 7033

Pinseferie

Lørdag d. 8. juni -  man. d. 10. juni 2019

PS Peter Sjøstedt

2840 1226

Sommerferie 2019

Lørdag d. 29. juni 2019

JB Jenny Bilberg

3030 6769