SKOLESKEMA 2019 – 2020

0. klasse

 

 

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

08.15 – 08.40

Læsebånd

Læsebånd

Læsebånd

Læsebånd

Læsebånd

08.40 – 09.05

Morgensang

Morgensang

Morgensang

Morgensang

Morgensang

09.05 – 09.45

Dansk

Dansk LG

Dansk

Dansk LG

Idræt 0-1

09.45 – 10.25

Idræt 0-1

Dansk LG

Matematik 0-1

Dansk

Musik

10.25 – 10.50

Pause m. frugt

Pause m. frugt

Pause m. frugt

Pause m. frugt

Pause m. frugt

10.50 – 11.35

Matematik

Matematik 0-1

Fortælling LG

P-fag 0-1

KUNA

11.35 – 12.20

Dansk

P-fag 0-1

Matematik             

Dansk

Matematik

12.20 – 12.50

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

12.50 – 13.35

 

 

 

 

 

13.35 – 14.20

 

 

 

 

 

 

Da: Dorte     Da LG: Anne og Dorte      Mat.: Dorte     Mat. 0-1: Dorte     Idræt: Dorte     Fortælling: Dorte    

KUNA: Dorte     P-fag: Dorte     Musik: Karsten

 

1. klasse

 

 

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

08.15 – 08.40

Læsebånd

Læsebånd

Læsebånd

Læsebånd

Læsebånd

08.40 – 09.05

Morgensang

Morgensang

Morgensang

Morgensang

Morgensang

09.05 – 09.45

Dansk

Dansk LG

Dansk

Dansk LG

Idræt 0-1

09.45 – 10.25

Idræt 0-1

Dansk LG

Matematik 0-1

Musik 1-2

KUNA

10.25 – 10.50

Pause m. frugt

Pause m.frugt

Pause m. frugt

Pause m. frugt

Pause m. frugt

10.50 – 11.35

Matematik

Matematik 0-1

Fortælling LG

P-fag 0-1

Matematik

11.35 – 12.20

Dansk

P-fag 0-1

Dansk

Dansk

 

12.20 – 12.50

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

 

12.50 – 13.35

Musik 1-2

 

Matematik

 

 

13.35 – 14.20

 

 

Engelsk

 

 

14.20 – 15.05

 

 

 

 

 

Da: Anne     Da LG: Anne og Dorte      Mat: Tinne       Mat. 0-1: Dorte   Idræt: Dorte

KUNA: Dorte     P-fag: Dorte     Fortælling: Dorte     Engelsk: Tinne     Musik: Flemming

 

2. klasse

 

 

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

08.15 – 08.40

Læsebånd

Læsebånd

Læsebånd

Læsebånd

Læsebånd

08.40 – 09.05

Morgensang

Morgensang

Morgensang

Morgensang

Morgensang

09.05 – 09.45

KUNA

Dansk LG

Matematik

Dansk LG

Matematik

09.45 – 10.25

Matematik

Dansk LG

Dansk

Musik 1-2

Dansk

10.25 – 10.50

Pause m. frugt

Pause m. frugt

Pause m. frugt

Pause m. frugt

Pause m. frugt

10.50 – 11.35

Dansk

Matematik

Fortælling LG

P-fag 2-5

Formgivning

11.35 – 12.20

Engelsk

Dansk

KUNA

P-fag 2-5

Dansk 

12.20 – 12.50

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

Spisefrikvarter

12.50 – 13.35

Musik 1-2

Idræt 2-3

 

 

 

13.35 – 14.20

 

Idræt 2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da: Anne    Da LG: Anne og Dorte    Mat: Tinne       Idræt: Tinne     KUNA: Tinne

Engelsk: Tinne     Musik: Flemming     Fortælling: Dorte     P-fag: Flemming, Jenny, Tinne

 

Ferieplan 2019 – 2020 (nævnte dage inkl.)

Nyttige telefonnumre

 

SKOLEN                                        7578 1770

Sommerferie 2019:

Lørdag d. 29. juni – søndag d. 11. aug.

KB Skoleleder Karsten H. Berger

2859 6100

Efterårsferie:

Lørdag d. 12. okt – søndag d. 20. okt.

AA Anne A. Marx

8680 5551

Juleferie:

Lørdag d. 21. dec. – tors. d. 2. jan. 2020

FC Flemming Christiansen

2911 8544

Vinterferie:

Lørdag d. 8. feb.  – søn d. 16. feb. 2020

MM Mia Riis Mortensen

2066 9050

Påskeferie:

Lørdag d. 4. april – man. d. 13. april 2020

TM Tinne Ellebæk

2646 6879

St. Bededag:

Fredag d. 8. maj – søn. d. 10. maj 2020

BH Birthe Haarmark

2673 3722

Kr. Himmelfartsdag + fridag:

Torsdag d. 21. maj – søn. d. 24. maj 2020

DB Dorte Bragt

7578 1430

Pinseferie

Lørdag d. 30. maj - man d. 1. juni 2020

VL Vibeke Lyhne

3020 7033

Grundlovsdag

Fredag d. 5. juni 2020

PS Peter Sjøstedt

2840 1226

Sommerferie 2020

Lørdag d. 27. juni 2020

JB Jenny Bilberg

3030 6769