Lillegruppen består af 0.-1. klasse. 

Dorte og Mia er primærlærerne i Lillegruppen. Dorte er børnehaveklasseleder, mens Mia er dansk og klasselærer i 1. klasse.

Lillegruppen er vores indskoling. Det er her børnene bliver skolet i, hvad det vil sige at gå i skole. Det er her børnene møder skolelivet for første gang, derfor har vi fokus på, at Lillegruppen skal være et trygt sted at være; vi skal tale pænt, behandle hinanden ordentligt osv., så alle kan være trygge ved at komme i skole.  Alle børn i 0.kl. får tildelt en ”store-ven”. Store-vennen kommer typisk fra 4. klasse og er således en stor elev, som kender skolehverdagen godt og som kan hjælpe ”lille-vennen” til rette. Dét at have en stor ven, som hjælper én, gør at de store elever ikke er nogle store og farlige nogle, men tværtimod fungerer som lærernes forlængede arm, når det gælder om at skabe tryghed for de små. Lille-vennen sidder typisk ved store-vennen til morgensamling, går med store-vennen i hånden på ture ud af huset og det er ofte også store-vennen, der trøster, hvis man har slået sig…

Da skolen også er et sted, hvor der skal foregå læring, er det også nødvendigt at børnene i Lillegruppen lære at sidde stille, tie stille, vente på sin tur osv. Til gengæld kan vi garantere at alle børn bliver hørt, da vi ikke har så mange børn i klasserne.

Til selve bogstavindlæringen bruger vi ”Hop ombord i lyd og ord” systemet, hvor der til hvert bogstav hæftes en lyd, en bevægelse og en lille historie, så bogstavet for mange bliver nemmere at huske.

De enkelte klasser i Lillegruppen har nogle timer i klassen for sig selv og andre timer er de sammenlæste med én anden klasse i Lillegruppen. Det veksler lidt fra år til år hvor mange timer, der er sammenlæste og hvor mange der er solo. Lillegruppen har som regel én ugentlig time, hvor alle 3 klasser er sammenlæste, nemlig fortælling.

I Lillegruppen er der også tid og plads til leg både ude og inde. Vi holder 10- og 12-pause ligesom resten af skolen, men tager derud over ofte en lille ”lufter” efter behov. 0.kl. har egentlige legetimer på skemaet, mens det i 1. og 2. kl. kun bliver til én enkelt legetime om måneden.

Hele Lillegruppen er med på den årlige skole-bytte-tur, som er en lejr-tur for hele skolen på 3 dage. Skole-bytte-turen foregår som regel i maj eller juni måned.