UMV VESTBIRK FRISKOLE 2017
2016/17
                     
SKOLERAPPORT                      

Vestbirk Friskole, 0.-3. klassetrin
                     
Horsens Kommune                      
                       
1 Svaroverblik                      

Dette kapitel viser i figuren nedenunder, hvor stor en andel af eleverne på skolen, som har besvaret henholdsvis ikke besvaret spørgeskemaet*. 
       
  Besvaret Ikke besvaret Elever i alt                
Total 87,5% 12,5% 40                
0. klassetrin 100,0% 0,0% 6                
1. klassetrin 80,0% 20,0% 10                
2. klassetrin 92,3% 7,7% 13                
3. klassetrin 81,8% 18,2% 11                
                       

*Elever, der blev frameldt målingen, indgår ikke.
                     
                       
2 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen                    

Dette kapitel viser, hvordan eleverne svarer på de enkelte spørgsmål i trivselsmålingen. Spørgsmålene er inddelt efter rapportens fire temaer: 'Social trivsel', ’Faglig trivsel’, 'Støtte og inspiration' samt 'Ro og orden'.
Til sidst følger et afsnit med svarfordelinger for de 4 øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen, som ikke indgår i temaerne.

 
           
Svarfordelingen på de enkelte spørgsmål giver et mere detaljeret og nuanceret billede af, hvilke forhold eleverne oplever som positive eller negative.       
2.1 Tema 1: Social trivsel                      

’Social trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
   
                       
  Nej Ja, lidt Ja, meget Antal svar              
Er du glad for din skole?  6,1% 42,4% 51,5% 33              
                       
                       
  Nej Ja, lidt Ja, meget Antal svar              
Er du glad for din klasse?  8,6% 37,1% 54,3% 35              
                       
                       
  Nej Ja, lidt Ja, meget Antal svar              
Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen?  5,9% 64,7% 29,4% 34              
                       
                       
  Nej Ja, nogle stykker Ja, de fleste Antal svar              
Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig?  3,0% 45,5% 51,5% 33              
                       
                       
  Nej Ja, lidt Ja, meget Antal svar              
Kan du lide pauserne i skolen?  2,9% 40,0% 57,1% 35              
                       
                       
  Ja, tit Ja, nogle gange Nej Antal svar              
Føler du dig alene i skolen?  0,0% 55,9% 44,1% 34              
                       
                       
  Ja, meget Ja, lidt Nej Antal svar              
Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen?  5,9% 29,4% 64,7% 34              
                       
                       
  Ja, tit Ja, nogle gange Nej Antal svar              
Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det?  25,0% 43,8% 31,3% 32              
                       
                       
2.2 Tema 2: Faglig trivsel                      

’Faglig trivsel’ består af 2 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egen koncentrationsevne og problemløsningsevne.
       
                       
  Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste Antal svar              
Er du god til at løse dine problemer?  18,2% 60,6% 21,2% 33              
                       
                       
  Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste Antal svar              
Kan du koncentrere dig i timerne?  8,8% 44,1% 47,1% 34              
                       
                       
2.3 Tema 3: Støtte og inspiration                      

’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 5 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte.
 
                       
  Nej Ja, lidt Ja, meget Antal svar              
Er du glad for dine lærere?  8,8% 44,1% 47,1% 34              
                       
                       
  Ja, tit Ja, nogle gange Nej Antal svar              
Er timerne kedelige?  20,0% 57,1% 22,9% 35              
                       
                       
  Nej Ja, lidt Ja, meget Antal svar              
Lærer du noget spændende i skolen?  22,9% 51,4% 25,7% 35              
                       
                       
  Nej Ja, nogle gange Ja, tit Antal svar              
Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne?  69,7% 30,3% 0,0% 33              
                       
                       
  Nej Ja, lidt Ja, meget Antal svar              
Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen?  20,6% 14,7% 64,7% 34              
                       
                       
2.4 Tema 4: Ro og orden                      

’Ro og orden’ indeholder et enkelt spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen.
             
                       
  Ja, tit Ja, nogle gange Nej Antal svar              
Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne?  14,3% 37,1% 48,6% 35              
                       
                       
2.5 Øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen                    

Dette afsnit viser svarfordelinger på de 4 øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen, som ikke indgår i et af de fire temaer om trivsel.
         
                       
  Ja, tit Ja, nogle gange Nej Antal svar              
Har du ondt i maven, når du er i skole?  8,8% 35,3% 55,9% 34              
                       
                       
  Ja, tit Ja, nogle gange Nej Antal svar              
Har du ondt i hovedet, når du er i skole?  14,7% 29,4% 55,9% 34              
                       
                       
  Nej Ja, lidt Ja, meget Antal svar              
Er jeres klasselokale rart at være i?  14,3% 37,1% 48,6% 35              
                       
                       
  Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste Antal svar              
Er toiletterne på skolen rene?  40,0% 37,1% 22,9% 35              
                       
                       
3 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser               

Vestbrk Friskole har tilvalgt det ekstra spørgeskemamodul med supplerende spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser. Sammen med de 20 spørgsmål fra trivselsmålingen udgør de 9 supplerende spørgsmål en fuld kortlægning af undervisningsmiljøet til brug i den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV).

Nedenfor vises svarfordelinger for de ekstra 9 spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser, herunder elevens oplevelse af rengøring, lokaler og møbler, æstetiske rammer samt indeklima. Bemærk at de to sidste spørgsmål i afsnit 3.5 med øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen også omhandler fysiske omgivelser.
                       
  Nej Ja Antal svar                
Er der nok toiletter på skolen?  38,2% 61,8% 34                
                       
                       
  Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste Antal svar              
Er der rent på skolen?  11,4% 48,6% 40,0% 35              
                       
                       
  Ja, tit Ja, nogle gange Nej Antal svar              
Bliver du forstyrret af larm i timerne?  17,1% 65,7% 17,1% 35              
                       
                       
  Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste Antal svar              
Er der nok lys i klassen til at se, hvad du laver? 8,8% 17,6% 73,5% 34              
                       
                       
  Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste Antal svar              
Er der en god temperatur i klassen? (en god temperatur er, når der ikke er for varmt eller koldt).  24,2% 42,4% 33,3% 33              
                       
                       
  Ja, tit Ja, nogle gange Nej Antal svar              
Lugter det dårligt i klassen?  5,7% 25,7% 68,6% 35              
                       
                       
  Nej Ja, lidt Ja, meget Antal svar              
Er der gode udeområder på skolen? (udeområder er skolegården og legepladsen).  8,6% 40,0% 51,4% 35              
                       
                       
  Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste Antal svar              
Er din stol god at sidde på?  17,1% 31,4% 51,4% 35              
                       
                       
  Nej Ja, lidt Ja, meget Antal svar              
Er der flot på skolen? (er der fx pæne farver og billeder på væggene).  31,4% 45,7% 22,9% 35              

 UMV VESTBIRK FRISKOLE 2017
2016/17
               
SKOLERAPPORT                    


Vestbirk Friskole, 4.-9. klassetrin
                 
Horsens Kommune                    
                       
1 Svaroverblik                    

Dette kapitel viser i figuren nedenunder, hvor stor en andel af eleverne i skolen, som har besvaret henholdsvis ikke besvaret spørgeskemaet*.
                       
  Besvaret Ikke besvaret Elever i alt                
Total 84,6% 15,4% 52                
4. klassetrin 90,9% 9,1% 11                
5. klassetrin 88,9% 11,1% 9                
6. klassetrin 100,0% 0,0% 13                
7. klassetrin 90,0% 10,0% 10                
8. klassetrin 44,4% 55,6% 9                
                       

*Elever, der blev frameldt målingen, indgår ikke.
               
                       
2 Overordnede resultater fra trivselsmålingen            

Kapitlet her giver dig et overblik over skolens trivselssituation fordelt på de fire indikatorer: 'Social trivsel', ’Faglig trivsel’, 'Støtte og inspiration' samt 'Ro og orden'.


 
Kapitlet viser, hvordan eleverne på skolen oplever deres trivsel samlet set, opdelt på køn og opdelt på klassetrin. Sidst finder du en tabel, der giver et samlet overblik over de enkelte klassers gennemsnit på de fire indikatorer.
Figurerne giver et godt udgangspunkt for at identificere grupper af elever, hvor der kan være et særligt behov for at arbejde med at øge trivslen. 
I nedenstående figur vises elevernes trivsel samlet set for hver af de fire indikatorer.          
                       
  Gns. Mellem 1,0 og 2,0 Mellem 2,1 og 3,0 Mellem 3,1 og 4,0 Mellem 4,1 og 5,0          
Social trivsel 4,2 0,0% 11,4% 20,5% 68,2%            
Faglig trivsel 3,6 4,5% 11,4% 54,5% 29,5%            
Støtte og inspiration 3,4 2,3% 27,3% 56,8% 13,6%            
Ro og orden 3,6 0,0% 18,2% 56,8% 25,0%            
                       
                       
2.1 Overordnede resultater opdelt på køn              
Social trivsel                    
  Gns. Mellem 1,0 og 2,0 Mellem 2,1 og 3,0 Mellem 3,1 og 4,0 Mellem 4,1 og 5,0          
Drenge 4,2 0,0% 8,0% 24,0% 68,0%            
Piger 4,1 0,0% 15,8% 15,8% 68,4%            
                       

 
                     
Faglig trivsel                    
  Gns. Mellem 1,0 og 2,0 Mellem 2,1 og 3,0 Mellem 3,1 og 4,0 Mellem 4,1 og 5,0          
Drenge 3,6 4,0% 16,0% 52,0% 28,0%            
Piger 3,7 5,3% 5,3% 57,9% 31,6%            
                       

 
                     
Støtte og inspiration                    
  Gns. Mellem 1,0 og 2,0 Mellem 2,1 og 3,0 Mellem 3,1 og 4,0 Mellem 4,1 og 5,0          
Drenge 3,3 0,0% 40,0% 52,0% 8,0%            
Piger 3,5 5,3% 10,5% 63,2% 21,1%            
                       
                       
Ro og orden                    
  Gns. Mellem 1,0 og 2,0 Mellem 2,1 og 3,0 Mellem 3,1 og 4,0 Mellem 4,1 og 5,0          
Drenge 3,5 0,0% 24,0% 64,0% 12,0%            
Piger 3,8 0,0% 10,5% 47,4% 42,1%            
                       

 
                     
2.2 Overordnede resultater opdelt på klassetrin            
Social trivsel                    
  Gns. Mellem 1,0 og 2,0 Mellem 2,1 og 3,0 Mellem 3,1 og 4,0 Mellem 4,1 og 5,0          
4. klassetrin 4,1 0,0% 20,0% 10,0% 70,0%            
5. klassetrin 4,3 0,0% 12,5% 12,5% 75,0%            
6. klassetrin 4,2 0,0% 7,7% 30,8% 61,5%            
7. klassetrin 4,2 0,0% 0,0% 33,3% 66,7%            
8. klassetrin 4,1 0,0% 25,0% 0,0% 75,0%            
                       

 
                     
Faglig trivsel                    
  Gns. Mellem 1,0 og 2,0 Mellem 2,1 og 3,0 Mellem 3,1 og 4,0 Mellem 4,1 og 5,0          
4. klassetrin 3,5 0,0% 20,0% 60,0% 20,0%            
5. klassetrin 3,9 0,0% 12,5% 37,5% 50,0%            
6. klassetrin 3,6 7,7% 7,7% 61,5% 23,1%            
7. klassetrin 3,5 11,1% 11,1% 55,6% 22,2%            
8. klassetrin 4,0 0,0% 0,0% 50,0% 50,0%            
                       

 
                     
Støtte og inspiration                    
  Gns. Mellem 1,0 og 2,0 Mellem 2,1 og 3,0 Mellem 3,1 og 4,0 Mellem 4,1 og 5,0          
4. klassetrin 3,4 0,0% 20,0% 80,0% 0,0%            
5. klassetrin 3,2 0,0% 50,0% 37,5% 12,5%            
6. klassetrin 3,5 0,0% 23,1% 53,8% 23,1%            
7. klassetrin 3,1 11,1% 33,3% 55,6% 0,0%            
8. klassetrin 3,9 0,0% 0,0% 50,0% 50,0%            
                       

 
                     
Ro og orden                    
  Gns. Mellem 1,0 og 2,0 Mellem 2,1 og 3,0 Mellem 3,1 og 4,0 Mellem 4,1 og 5,0          
4. klassetrin 3,8 0,0% 10,0% 50,0% 40,0%            
5. klassetrin 3,3 0,0% 37,5% 50,0% 12,5%            
6. klassetrin 3,7 0,0% 15,4% 53,8% 30,8%            
7. klassetrin 3,6 0,0% 22,2% 55,6% 22,2%            
8. klassetrin 3,6 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%            
                       

 
                     
2.3 Overordnede resultater opdelt på klasser              

Herunder vises resultater på de fire indikatorer i trivselsmålingen for hver klasse på skolen.
 
       
                       
  Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspiration Ro og orden            
Skolens gns.  4,2 3,6 3,4 3,6              
4 4,1 3,5 3,4 3,8              
5 4,3 3,9 3,2 3,3              
6 4,2 3,6 3,5 3,7              
7 4,2 3,5 3,1 3,6              
8 4,1 4,0 3,9 3,6              
                       
                       
3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen            

Dette kapitel viser, hvordan eleverne svarer på de enkelte spørgsmål i trivselsmålingen. Spørgsmålene er inddelt efter rapportens fire indikatorer: 'Social trivsel', ’Faglig trivsel’, 'Støtte og inspiration' samt 'Ro og orden'. 
Til sidst følger et afsnit med svarfordelinger for de 11 øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen, som ikke indgår i indikatorerne.
 
   
Svarfordelingen på de enkelte spørgsmål giver et mere detaljeret og nuanceret billede af, hvilke forhold eleverne oplever som positive eller negative.
3.1 Indikator 1: Social trivsel                

Indikatoren ’Social trivsel’ bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
                       
  Aldrig
 
Sjældent
 
En gang imellem
 
Tit
 
Meget tit Antal svar          
Er du glad for din skole?  0,0% 2,3% 18,2% 50,0% 29,5% 44          
                       
                       
  Helt uenig
 
Uenig
 
Hverken enig/uenig Enig
 
Helt enig
 
Antal svar          
Jeg føler, at jeg hører til på min skole.  2,3% 4,5% 11,4% 27,3% 54,5% 44          
                       
                       
  Aldrig
 
Sjældent
 
En gang imellem
 
Tit
 
Meget tit Antal svar          
Er du glad for din klasse?  0,0% 6,8% 15,9% 36,4% 40,9% 44          
                       
                       
  Helt uenig
 
Uenig
 
Hverken enig/uenig Enig
 
Helt enig
 
Antal svar          
De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme.  0,0% 4,5% 15,9% 31,8% 47,7% 44          
                       
                       
  Helt uenig
 
Uenig
 
Hverken enig/uenig Enig
 
Helt enig
 
Antal svar          
Andre elever accepterer mig, som jeg er.  0,0% 6,8% 15,9% 31,8% 45,5% 44          
                       
                       
  Helt uenig
 
Uenig
 
Hverken enig/uenig Enig
 
Helt enig
 
Antal svar          
Jeg kan godt lide pauserne i skolen.  0,0% 2,3% 15,9% 31,8% 50,0% 44          
                       
                       
  Aldrig
 
Sjældent
 
En gang imellem
 
For det meste
 
Altid
 
Antal svar          
Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?  9,1% 4,5% 11,4% 40,9% 34,1% 44          
                       
                       
  Meget tit Tit
 
En gang imellem
 
Sjældent
 
Aldrig
 
Antal svar          
Føler du dig ensom?  4,5% 2,3% 13,6% 47,7% 31,8% 44          
                       
                       
  Altid
 
For det meste
 
En gang imellem
 
Sjældent
 
Aldrig
 
Antal svar          
Er du bange for at blive til grin i skolen?  0,0% 9,1% 22,7% 29,5% 38,6% 44          
                       
                       
  Meget tit Tit
 
En gang imellem
 
Sjældent
 
Aldrig
 
Antal svar          
Er du blevet mobbet i dette skoleår?  0,0% 2,3% 4,5% 13,6% 79,5% 44          
                       
                       
3.2 Indikator 2: Faglig trivsel                

Indikatoren ’Faglig trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
                       
  Helt uenig
 
Uenig
 
Hverken enig/uenig Enig
 
Helt enig
 
Antal svar          
Jeg klarer mig godt fagligt i skolen.  2,3% 6,8% 31,8% 34,1% 25,0% 44          
                       
                       
  Helt uenig
 
Uenig
 
Hverken enig/uenig Enig
 
Helt enig
 
Antal svar          
Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen.  2,3% 6,8% 27,3% 40,9% 22,7% 44          
                       
                       
  Under middel
 
Middel
 
Gode
 
Virkelig gode
 
Antal svar            
Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen?  2,8% 19,4% 44,4% 33,3% 36            
                       
                       
  Aldrig
 
Sjældent
 
En gang imellem
 
Tit
 
Meget tit Antal svar          
Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen?  2,3% 4,7% 23,3% 53,5% 16,3% 43          
                       
                       
  Aldrig
 
Sjældent
 
En gang imellem
 
Tit
 
Meget tit Antal svar          
Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for?  0,0% 4,5% 20,5% 45,5% 29,5% 44          
                       
                       
  Aldrig
 
Sjældent
 
En gang imellem
 
Tit
 
Meget tit Antal svar          
Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok?  4,5% 13,6% 18,2% 50,0% 13,6% 44          
                       
                       
  Aldrig
 
Sjældent
 
En gang imellem
 
Tit
 
Meget tit Antal svar          
Kan du koncentrere dig i timerne?  7,0% 11,6% 32,6% 30,2% 18,6% 43          
                       
                       
  Aldrig
 
Sjældent
 
En gang imellem
 
Tit
 
Meget tit Antal svar          
Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen.  4,5% 18,2% 45,5% 22,7% 9,1% 44          
                       
                       
3.3 Indikator 3: Støtte og inspiration                

Indikatoren ’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 7 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt lærernes hjælp og støtte.
                       
  Meget tit Tit
 
En gang imellem
 
Sjældent
 
Aldrig
 
Antal svar          
Er undervisningen kedelig? 11,4% 22,7% 52,3% 9,1% 4,5% 44          
                       
                       
  Aldrig
 
Sjældent
 
En gang imellem
 
Tit
 
Meget tit Antal svar          
Er undervisningen spændende?  6,8% 25,0% 29,5% 27,3% 11,4% 44          
                       
                       
  Helt uenig
 
Uenig
 
Hverken enig/uenig Enig
 
Helt enig
 
Antal svar          
Undervisningen giver mig lyst til at lære mere.  0,0% 22,7% 43,2% 18,2% 15,9% 44          
                       
                       
  Aldrig
 
Sjældent
 
En gang imellem
 
Tit
 
Meget tit Antal svar          
Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen?  11,6% 23,3% 51,2% 11,6% 2,3% 43          
                       
                       
  Helt uenig
 
Uenig
 
Hverken enig/uenig Enig
 
Helt enig
 
Antal svar          
Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen.  0,0% 9,1% 47,7% 31,8% 11,4% 44          
                       
                       
  Aldrig
 
Sjældent
 
En gang imellem
 
Tit
 
Meget tit Antal svar          
Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt?  4,7% 2,3% 4,7% 55,8% 32,6% 43          
                       
                       
  Helt uenig
 
Uenig
 
Hverken enig/uenig Enig
 
Helt enig
 
Antal svar          
Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det.  0,0% 9,1% 15,9% 25,0% 50,0% 44          
                       
                       
3.4 Indikator 4: Ro og orden                

Indikatoren ’Ro og orden’ indeholder 4 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.
 
                       
  Aldrig
 
Sjældent
 
En gang imellem
 
Tit
 
Meget tit Antal svar          
Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne?  0,0% 4,5% 9,1% 47,7% 38,6% 44          
                       
                       
  Aldrig
 
Sjældent
 
En gang imellem
 
Tit
 
Meget tit Antal svar          
Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne?  0,0% 9,1% 18,2% 47,7% 25,0% 44          
                       
                       
  Aldrig
 
Sjældent
 
En gang imellem
 
Tit
 
Meget tit Antal svar          
Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro.  4,7% 16,3% 39,5% 30,2% 9,3% 43          
                       
                       
  Aldrig
 
Sjældent
 
En gang imellem
 
Tit
 
Meget tit Antal svar          
Møder dine lærere præcist til undervisningen?  9,1% 11,4% 38,6% 36,4% 4,5% 44          
                       
                       
3.5 Øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen              

Dette afsnit viser svarfordelinger på de 11 øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen, som ikke indgår i en af de fire indikatorer.
   
                       
  Aldrig
 
Sjældent
 
En gang imellem
 
Tit
 
Meget tit Antal svar          
Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure.  2,4% 2,4% 21,4% 19,0% 54,8% 42          
                       
                       
  Aldrig
 
Sjældent
 
En gang imellem
 
Tit
 
Meget tit Antal svar          
Jeg er god til at arbejde sammen med andre.  9,1% 6,8% 20,5% 40,9% 22,7% 44          
                       
                       
  Aldrig
 
Sjældent
 
En gang imellem
 
Tit
 
Meget tit Antal svar          
Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt.  7,0% 2,3% 23,3% 25,6% 41,9% 43          
                       
                       
  Meget tit Tit
 
En gang imellem
 
Sjældent
 
Aldrig
 
Antal svar          
Hvor tit har du ondt i maven?  7,0% 2,3% 20,9% 41,9% 27,9% 43          
                       
                       
  Meget tit Tit
 
En gang imellem
 
Sjældent
 
Aldrig
 
Antal svar          
Hvor tit har du ondt i hovedet?  9,1% 11,4% 25,0% 38,6% 15,9% 44          
                       
                       
  Meget tit Tit
 
En gang imellem
 
Sjældent
 
Aldrig
 
Antal svar          
Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår?  0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 97,7% 44          
                       
                       
  Aldrig
 
Sjældent
 
En gang imellem
 
Tit
 
Meget tit Antal svar          
Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende.  6,8% 31,8% 34,1% 18,2% 9,1% 44          
                       
                       
  Aldrig
 
Sjældent
 
En gang imellem
 
Tit
 
Meget tit Antal svar          
Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre.  4,5% 15,9% 22,7% 43,2% 13,6% 44          
                       
                       
                       
  Helt uenig
 
Uenig
 
Hverken enig/uenig Enig
 
Helt enig
 
Antal svar          
Jeg synes godt om udeområderne på min skole.  2,3% 11,4% 40,9% 29,5% 15,9% 44          
                       
                       
  Helt uenig
 
Uenig
 
Hverken enig/uenig Enig
 
Helt enig
 
Antal svar          
Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen.  2,3% 13,6% 47,7% 22,7% 13,6% 44          
                       
                       
  Helt uenig
 
Uenig
 
Hverken enig/uenig Enig
 
Helt enig
 
Antal svar          
Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene.  18,6% 20,9% 37,2% 16,3% 7,0% 43          
                       
                       
4 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser         

Vestbirk Friskole har tilvalgt det ekstra spørgeskemamodul med supplerende spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser. Sammen med de 40 spørgsmål fra trivselsmålingen udgør de 9 supplerende spørgsmål en fuld kortlægning af undervisningsmiljøet til brug i den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV).

Nedenfor vises svarfordelinger for de ekstra 9 spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser, herunder elevens oplevelse af rengøring, lokaler og møbler, æstetiske rammer samt indeklima. Bemærk at de tre sidste spørgsmål i afsnit 4.5 med øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen også omhandler fysiske omgivelser.
                       
  Helt uenig
 
Uenig
 
Hverken enig/uenig Enig
 
Helt enig
 
Antal svar          
Jeg synes, der er nok toiletter på skolen.  2,3% 13,6% 27,3% 36,4% 20,5% 44          
                       
                       
  Helt uenig
 
Uenig
 
Hverken enig/uenig Enig
 
Helt enig
 
Antal svar          
Jeg synes, der er rent på skolen.  0,0% 11,6% 53,5% 27,9% 7,0% 43          
                       
                       
  Meget tit Tit
 
En gang imellem
 
Sjældent
 
Aldrig
 
Antal svar          
Bliver du forstyrret af larm i timerne?  6,8% 27,3% 54,5% 6,8% 4,5% 44          
                       
                       
  Meget utilfreds
 
Utilfreds
 
Hverken enig/uenig Tilfreds
 
Meget tilfreds Antal svar          
Er du tilfreds med lyset i klassen?  0,0% 4,5% 13,6% 52,3% 29,5% 44          
                       
                       
  Meget utilfreds
 
Utilfreds
 
Hverken enig/uenig Tilfreds
 
Meget tilfreds Antal svar          
Er du tilfreds med temperaturen i klassen?  0,0% 6,8% 25,0% 47,7% 20,5% 44          
                       
                       
  Meget utilfreds
 
Utilfreds
 
Hverken enig/uenig Tilfreds
 
Meget tilfreds Antal svar          
Er du tilfreds med luften i klassen? (luften kan fx være god eller dårlig, tung eller frisk).  0,0% 9,1% 38,6% 38,6% 13,6% 44          
                       
                       
  Helt uenig
 
Uenig
 
Hverken enig/uenig Enig
 
Helt enig
 
Antal svar          
Jeg synes godt om stederne til gruppearbejde på skolen.  4,5% 9,1% 27,3% 43,2% 15,9% 44          
                       
                       
  Helt uenig
 
Uenig
 
Hverken enig/uenig Enig
 
Helt enig
 
Antal svar          
Jeg synes godt om møblerne i min klasse (fx stole og borde).  2,3% 13,6% 18,2% 40,9% 25,0% 44          
                       
                       
  Meget utilfreds
 
Utilfreds
 
Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds
 
Meget tilfreds Antal svar          

Jeg er tilfreds med hvordan skolen ser ud (fx billeder, udsmykning og farver på vægge og gulve). 
2,3% 4,7% 34,9% 41,9% 16,3% 43