Nedenstående kvantitative UMV er gennemført i juni 2023.

Der er anvendt samme spørgsmål og svarbehandling som i det

materiale DCUM tidligere stillede til rådighed. Data findes også 

kønsopdelt og på klasseniveau, ikke gengivet her da dette grundet

de små klasser vil medføre utilstrækkelig anonymitet.

Undersøgelsen benyttes i det succesive undervisningsmiljøarbejde.

UMV Vestbirk Friskole 2023

           
             

Vestbirk Friskole, 0.-8. klasse

           

Horsens Kommune

           
             

Svaroverblik

           
             
 

Besvaret

Ikke besvaret

Elever i alt

     
             

0. klassetrin

91,0%

9,0%

11

     

1. klassetrin

83,0%

17,0%

6

     

2. klassetrin

87,5%

12,5%

7

     

3. klassetrin

90,0%

10,0%

11

     

4.-5. klassetrin

100,0%

0,0%

13

     

6.-8. klassetrin

77,0%

23,0%

31

     
             
             
             

Resultater fra trivselsmålingen opdelt på hhv 0-3 og 4-5 og 6-8 kl

     
             

0.-3. kl

           

2.1 Tema 1: Social trivsel

           
             
 

Nej

Ja, lidt

Ja, meget

Elever i alt

   

Er du glad for din skole? 0-4

3,0%

35,5%

61,5%

31

   
             
 

Nej

Ja, lidt

Ja, meget

Antal svar

   

Er du glad for din klasse?

0,0%

55,0%

45,0%

31

   
             
 

Nej

Ja, lidt

Ja, meget

Antal svar

   

Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen?

10,0%

58,0%

32,0%

31

   
             
 

Nej

Ja, nogle stykker

Ja, de fleste

Antal svar

   

Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig?

3,0%

61,5%

35,5%

31

   
             
 

Nej

Ja, lidt

Ja, meget

Antal svar

   

Kan du lide pauserne i skolen?

0,0%

29,0%

71,0%

31

   
             
 

Ja, tit

Ja, nogle gange

Nej

Antal svar

   

Føler du dig alene i skolen?

3,0%

36,0%

61,0%

31

   
             
 

Ja, meget

Ja, lidt

Nej

Antal svar

   

Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen?

0,0%

26,0%

74,0%

31

   
             
 

Ja, tit

Ja, nogle gange

Nej

Antal svar

   

Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det?

0,0%

45,0%

55,0%

31

   
             

2.2 Tema 2: Faglig trivsel

           
             
 

Nej

Ja, nogle gange

Ja, for det meste

Antal svar

   

Er du god til at løse dine problemer?

10,0%

55,0%

35,0%

31

   
             
 

Nej

Ja, nogle gange

Ja, for det meste

Antal svar

   

Kan du koncentrere dig i timerne?

10,0%

48,0%

42,0%

31

   
             

2.3 Tema 3: Støtte og inspiration

           
             
 

Nej

Ja, lidt

Ja, meget

Antal svar

   

Er du glad for dine lærere?

3,0%

32,0%

65,0%

31

   
             
 

Ja, tit

Ja, nogle gange

Nej

Antal svar

   

Er timerne kedelige?

19,0%

55,0%

26,0%

31

   
             
 

Nej

Ja, lidt

Ja, meget

Antal svar

   

Lærer du noget spændende i skolen?

19,0%

52,0%

29,0%

31

   
             
 

Nej

Ja, nogle gange

Ja, tit

Antal svar

   

Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne?

58,0%

29,0%

13,0%

31

   
             
 

Nej

Ja, lidt

Ja, meget

Antal svar

   

Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen?

9,5%

38,5%

52,0%

31

   
             

2.4 Tema 4: Ro og orden

           
             
 

Ja, tit

Ja, nogle gange

Nej

Antal svar

   

Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne?

9,0%

48,0%

43,0%

31

   
             

2.5 Øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen

           
             
 

Ja, tit

Ja, nogle gange

Nej

Antal svar

   

Har du ondt i maven, når du er i skole?

3,0%

35,5%

61,5%

31

   
             
 

Ja, tit

Ja, nogle gange

Nej

Antal svar

   

Har du ondt i hovedet, når du er i skole?

3,0%

35,0%

62,0%

30

   
             
 

Nej

Ja, lidt

Ja, meget

Antal svar

   

Er jeres klasselokale rart at være i?

6,5%

32,5%

61,0%

31

   
 

Nej

Ja, nogle gange

Ja, for det meste

Antal svar

   

Er toiletterne på skolen rene?

26,0%

39,0%

35,0%

31

   
             

Data efter køn og klasstrin er indsamlet og indgår i målingen men

         

gengives ikke her grundet ønsket om nogen anonymitet

           
             
             

UMV 2023 4.-5. klasse

           
             

Indikatoren ’Social trivsel’ bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold

 

til skolen, klassen og fællesskabet samt tryghed og mobning

         
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Er du glad for din skole?

0,0%

0,0%

23,1%

46,2%

30,8%

13

             
             
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

Jeg føler, at jeg hører til på min skole.

0,0%

0,0%

23,1%

69,2%

7,7%

13

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Er du glad for din klasse?

0,0%

0,0%

38,5%

46,2%

15,4%

13

             
             
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælp

somm0,e0.%

0,0%

61,5%

30,8%

7,7%

13

             
             
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

Andre elever accepterer mig, som jeg er.

0,0%

7,7%

53,8%

23,1%

7,7%

13

             
             
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

Jeg kan godt lide pauserne i skolen.

0,0%

0,0%

23,1%

38,5%

38,5%

13

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

For det meste

Altid

Antal svar

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?

0,0%

0,0%

7,7%

76,9%

15,4%

13

             
 

Meget tit

Tit

En gang imellem

Sjældent

Aldrig

Antal svar

Føler du dig ensom?

0,0%

0,0%

23,1%

69,2%

7,7%

13

             
             
 

Altid

For det meste

En gang imellem

Sjældent

Aldrig

Antal svar

Er du bange for at blive til grin i skolen?

0,0%

0,0%

41,7%

41,7%

16,7%

13

             
             
 

Meget tit

Tit

En gang imellem

Sjældent

Aldrig

Antal svar

Er du blevet mobbet i dette skoleår?

0,0%

2,3%

0,0%

7,7%

92,3%

13

             
             

3.2 Indikator 2: Faglig trivsel

           
             

Indikatoren ’Faglig trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner,

 

koncentration og problemløsningsevne

           
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

Jeg klarer mig godt fagligt i skolen.

0,0%

0,0%

0,0%

23,1%

76,9%

13

             
             
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen.

0,0%

0,0%

27,3%

23,1%

76,9%

13

             
             
 

Under middel

Middel

Gode

Virkelig gode

Antal svar

 

Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen?

0,0%

8,3%

58,3%

33,3%

12,0%

13

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen?

0,0%

0,0%

38,5%

61,5%

0,0%

13

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for?

0,0%

7,7%

38,5%

46,2%

7,7%

13

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare d

u pr0ø,v0e%r hår

dt n0o,0k?%

33,3%

58,4%

8,3%

12

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Kan du koncentrere dig i timerne?

0,0%

0,0%

41,7%

58,3%

0,0%

12

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hu

rtigt8k,o3nÎnt

rer2e5m,0i%g ig

en. 33,3%

33,3%

0,0%

12

             

3.3 Indikator 3: Støtte og inspiration

           
             

Indikatoren ’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 7 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af

motivation og medbestemmelse, samt lærernes hjælp og støtte

         
 

Meget tit

Tit

En gang imellem

Sjældent

Aldrig

Antal svar

Er undervisningen kedelig?

9,1%

27,3%

72,7%

9,1%

0,0%

11

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Er undervisningen spændende?

8,3%

16,7%

75,0%

0,0%

0,0%

12

             
             
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

Undervisningen giver mig lyst til at lære mere.

0,0%

33,3%

50,0%

17,7%

0,0%

12

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Er du og dine klassekammerater med til at bestemm

e, hv0ad,0I%skal

arb7e5j,d0e%m

d i klass8e,n3%?

8,3%

0,0%

12

             
             
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i u

nder0v,0is%ninge

n. 0,0%

80,0%

20,0%

0,0%

10

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som

virke0r,g0o%dt?

8,3%

25,0%

50,0%

16,7%

12

             
             
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skol

en, n0å,0r%jeg ha

r b0ru,0g%for

det. 25,0%

58,3%

8,3%

12

             
             

Indikatoren ’Ro og orden’ indeholder 4 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen

 

samt klasseledelse.

           
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne?

0,0%

8,3%

16,7%

66,7%

8,3%

12

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timern

e? 0,0%

9,1%

36,4%

45,5%

9,1%

11

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få ska

t ro.0,0%

8,3%

83,3%

8,3%

0,0%

12

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Møder dine lærere præcist til undervisningen?

 

33,3%

58,3%

8,3%

1200,0%

 
             
             

Dette afsnit viser svarfordelinger på de 11 øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen, som ikke indgår i en af de fire indikatorer.

             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste elle

r sur0e,.0%

0,0%

25,0%

50,0%

25,0%

12

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Jeg er god til at arbejde sammen med andre.

0,0%

0,0%

33,3%

50,0%

16,2%

12

e

b

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretf

ærdi8g,t3.%

8,3%

41,7%

41,7%

0,0%

12

             
             
 

Meget tit

Tit

En gang imellem

Sjældent

Aldrig

Antal svar

Hvor tit har du ondt i maven?

0,0%

0,0%

30,8%

61,5%

7,7%

13

             
             
 

Meget tit

Tit

En gang imellem

Sjældent

Aldrig

Antal svar

Hvor tit har du ondt i hovedet?

0,0%

23,1%

23,1%

46,2%

7,7%

13

             
             
 

Meget tit

Tit

En gang imellem

Sjældent

Aldrig

Antal svar

Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår?

0,0%

0,0%

7,7%

15,4%

76,9%

13

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gør

nog7e,t7f%or, at

de3t0b,8li%ver

spænd5e3n,d8e%.

0,0%

7,7%

13

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan

jeg s0e,l0v%gøre

no3g0e,t8f%or

at komm61e,5viÞre.

7,1%

0,0%

13

             
             
             
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

Jeg synes godt om udeområderne på min skole.

0,0%

8,3%

41,7%

50,0%

0,0%

12

             
             
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen.

0,0%

7,7%

0,0%

38,5%

53,8%

13

             
             
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene.

0,0%

15,4%

15,4%

61,5%

7,7%

13

             
             

UMV 2023 6.-8. klasse

           
             

Indikatoren ’Social trivsel’ bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold

 

til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.

         
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Er du glad for din skole?

0,0%

8,3%

12,5%

66,7%

12,5%

 
             
             
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

Jeg føler, at jeg hører til på min skole.

4,2%

0,0%

33,3%

50,0%

12,5%

24

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Er du glad for din klasse?

0,0%

4,2%

37,5%

45,8%

12,5%

24

             
             
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælp

somm0,e0.%

8,3%

37,5%

50,0%

8,3%

24

             
             
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

Andre elever accepterer mig, som jeg er.

0,0%

0,0%

33,3%

58,3%

4,2%

24

             
             
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

Jeg kan godt lide pauserne i skolen.

0,0%

0,0%

21,7%

30,4%

47,8%

23

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

For det meste

Altid

Antal svar

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?

0,0%

13,0%

8,7%

56,5%

21,7%

23

             
 

Meget tit

Tit

En gang imellem

Sjældent

Aldrig

Antal svar

Føler du dig ensom?

4,3%

4,3%

30,4%

43,5%

17,8%

23

e

             
             
 

Altid

For det meste

En gang imellem

Sjældent

Aldrig

Antal svar

Er du bange for at blive til grin i skolen?

4,3%

17,4%

43,4%

13,0%

21,7%

23

             
             
 

Meget tit

Tit

En gang imellem

Sjældent

Aldrig

Antal svar

Er du blevet mobbet i dette skoleår?

0,0%

0,0%

4,3%

26,1%

69,6%

23

             
             

3.2 Indikator 2: Faglig trivsel

           
             

Indikatoren ’Faglig trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner,

 

koncentrationsevne og problemløsningsevne.

           
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

Jeg klarer mig godt fagligt i skolen.

0,0%

4,2%

41,7%

54,2%

0,0%

24

             
             
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen.

0,0%

4,2%

41,7%

41,7%

12,5%

24

             
             
 

Under middel

Middel

Gode

Virkelig gode

Antal svar

 

Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen?

0,0%

41,7%

45,8%

12,3%

2400,0%

 
             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen?

0,0%

12,0%

44,0%

36,0%

8,0%

25

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for?

0,0%

20,8%

29,2%

29,2%

20,8%

24

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare d

u pr4ø,v2e%r hår

dt n8o,3k?%

37,5%

50,0%

0,0%

24

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Kan du koncentrere dig i timerne?

4,2%

8,3%

37,5%

37,5%

12,5%

24

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hu

rtigt8k,o3nÎnt

rer3e3m,3i%g ig

en. 20,8%

33,3%

4,2%

24

             

3.3 Indikator 3: Støtte og inspiration

           
             

Indikatoren ’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 7 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af

motivation og medbestemmelse, samt lærernes hjælp og støtte.

         
 

Meget tit

Tit

En gang imellem

Sjældent

Aldrig

Antal svar

Er undervisningen kedelig?

4,3%

34,8%

43,5%

17,4%

0,0%

23

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Er undervisningen spændende?

8,3%

33,3%

41,7%

16,7%

0,0%

24

             
             
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

Undervisningen giver mig lyst til at lære mere.

12,5%

25,0%

54,2%

4,2%

4,2%

24

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

             

Er du og dine klassekammerater med til at bestemm

e, hv1a6d,7I%skal

arb6e6j,d7e%m

d i klas1s6en,7?%

0,0%

0,0%

24

             
             
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i u

nder4v,3is%ninge

n. 26,1%

47,8%

21,7%

0,0%

23

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

e

Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som

virke0r,g0o%dt?

8,7%

47,8%

34,8%

0,0%

23

             
             
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skol

en, n0å,0r%jeg ha

r b4ru,2g%for

det. 29,2%

50,0%

16,7%

24

             
             

Indikatoren ’Ro og orden’ indeholder 4 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen

 

samt klasseledelse.

           
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne?

0,0%

0,0%

16,7%

62,5%

20,8%

24

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timern

e? 0,0%

20,0%

28,0%

36,0%

16,0%

25

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få ska

t ro.0,0%

16,7%

37,5%

37,5%

8,3%

24

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Møder dine lærere præcist til undervisningen?

0,0%

33,3%

33,3%

29,2%

4,2%

24

             
             

Dette afsnit viser svarfordelinger på de 11 øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen, som ikke indgår i en af de fire indikatorer.

             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste elle

r sur4e,.2%

4,2%

25,0%

37,5%

29,2%

24

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Jeg er god til at arbejde sammen med andre.

4,3%

21,7%

17,4%

47,8%

8,7%

23

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretf

ærdi0g,t0.%

8,7%

17,4%

52,2%

21,7%

23

             
             
 

Meget tit

Tit

En gang imellem

Sjældent

Aldrig

Antal svar

Hvor tit har du ondt i maven?

0,0%

13,0%

17,4%

34,8%

34,8%

23

             
             
 

Meget tit

Tit

En gang imellem

Sjældent

Aldrig

Antal svar

Hvor tit har du ondt i hovedet?

0,0%

8,2%

43,5%

34,8%

15,9%

23

             
             
 

Meget tit

Tit

En gang imellem

Sjældent

Aldrig

Antal svar

Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår?

0,0%

4,3%

0,0%

26,1%

69,6%

23

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gør

nog8e,t7f%or, at

de4t7b,8li%ver

spænd2e1n,d7e%.

13,0%

8,7%

23

             
             
 

Aldrig

Sjældent

En gang imellem

Tit

Meget tit

Antal svar

Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan

jeg s4e,l2v%gøre

no5g0e,t0f%or

at komm25e,0viÞre.

20,8%

0,0%

24

             
             
             
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

Jeg synes godt om udeområderne på min skole.

4,2%

20,8%

50,0%

20,0%

4,2%

24

             
             
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen.

4,3%

0,0%

47,8%

43,5%

4,3%

23

             
             
 

Helt uenig

Uenig

Hverken enig/uenig

Enig

Helt enig

Antal svar

Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene.

4,3%

39,1%

47,8%

8,7%

0,0%

23