Praktik

På Vestbirk Friskole er eleverne i  7. og 8. kl. klasse i tre dages erhvervspraktik. Eleverne skal så vidt muligt selv sørge for at finde en praktikplads. Hvis det ikke lykkes, træder vi hjælpende til. Der oprettes en praktikaftale med praktikstedet, og eleverne er forsikrede under praktikken. 8. klasse følger brobygningsordningen under "Ungdommens Uddannelses Vejledning", Horsens-Hedensteds kommune. (Besøg på ungdoms og erhvervsuddannelser sammen med eleverne fra de kommunale skoler).