Mellemgruppen består af 3., 4. og 5. Kl., der dels har sammenlæste og dels solo-timer. I de sammenlæste timer er der to lærere, der underviser eleverne på tværs af alder, bl.a. med det formål at de kan hjælpe hinanden, og at de ældste dermed får medansvar for de yngste. Det giver mulighed for at lave fællesaktiviteter, hvor eleverne kan blande sig efter temperament og fagligt niveau og dermed blive mindre fastlåste i et socialt mønster.

I hverdagen vægter vi den rolige start på dagen vi får via læsebåndet, hvor alle sidder og læser 20 min inden vi  bevæger os over til en fælles morgensang i salen. Herefter begynder den egentlige undervisning, der kører efter et fast ugentligt skema.

Fagene og det ugentlige skema er i løbet af skoleåret afbrudt af vore traditionsdage, ryste-sammen-tur og lejrtur samt vore emneuger; svømning i Uldum, teater og musik-ugen samt en faglig emneuge. Derudover benytter vi os af at tage på ekskursioner i relation til undervisningen, når muligheden byder sig.

Vi vægter børnenes sociale trivsel højt og har en ugentlig time, hvor der evalueres, og hvor eleverne kan rise og rose hinanden. Herudover er der et forældreråd, der står for forskellige sociale arrangementer.