Skolelivet er præget af en forholdsvis overvskuelig elev-og lærergruppe og en fast struktur suppleret med velkomne afvigelser. Der er i gennemsnit 11 elever pr. klassetrin.

Skolens ca. 100 elever er opdelt i:

Lillegruppen, 0.-2.  Klasse.

Mellemgruppen, 3.-5. Klasse

Storegruppen, 6.-8. Klasse.

Eleverne undervises både på eget klassetrin (gennemsnitligt 11 elever) af een lærer eller sammen med et eller to nabotrin, oftest med to lærere.

 

Dagen indledes med læsebånd fra 08.15-08.40. Her læses i selvvalgte, anbefalede bøger eller fagtekster fra undervisningen.

Fra 08.40-09.05 er der samling. Samlingen indledes med en sang, typisk fra Højskolesangbogen. Fadervor efterfølges af fortælling, hvor lærerne på skift har forberedt en fortælling af eget valg indenfor emner som eventyr, historie, geografi og naturfag. Når eleverne har stof, der egner sig til mundlig fremlæggelse, overtager de fortællingen. Samlingen afsluttes med meddelelser fra lærere og elever og en nyere sang.

Fra kl. 09.05 følges i de fleste uger det skoleskema, der gælder for hele skoleåret.  I sammenlagt 5 uger afviges der fra dette skoleskema (3 emneuger og ca. 10 spredte  ”traditionsdage”). Desuden suppleres undervisningen i ugerne med almindelig skemalagt undervisning med undervisning udenfor skolen i form af endagsekskursioner til virksomheder, kulturinstututioner og den omgivende skønne natur. Eleverne fra de større klasser deltager enkelte gange i undervisningen med eleverne i Lillegruppen, hvor de f.eks. læser for de yngre elever.

Der er desuden en årlig lejrskole/skolebyttetur for hele skolen samt andre faste ture som er beskrevet under de enkelte grupper.