Formål og værdigrundlag

Skolens formål:

Vestbirk Friskole er en forældredrevet friskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til 8. kl.
Skolen skal i tæt samarbejde med børnene og deres familier skabe et trygt og udviklende bindeled for det enkelte barn i dets vej fra det lille fællesskab i familien til det større fællesskab i skolen og samfundet.
Skolen arbejder på det formål i traditionen efter Grundtvig og Kold, hvor den enkeltes evner og anlæg søges udfoldet i et forpligtende fællesskab.

Skolens målsætning og værdigrundlag

Vestbirk Friskole er en grundtvig-koldsk inspireret friskole, hvis dagligdag hviler på et alment kristent grundlag og menneskesyn uden at være forkyndende.

Dette udmøntes i retten for den enkelte til at være den man er, til at tro på sig selv og dermed videreudvikle sit selvværd. Den enkelte har krav på respekt, men forventes naturligvis samtidig at vise andre og det overordnede fællesskab samme respekt.

I det forpligtigede fællesskab vi alle, elever, forældre og lærere  indgår i, har alle krav på ærlighed og åbenhed. Vi har alle ret til at stille forventninger til ansvarlighed og  samarbejde om  undervisningen, skolen og børnene. Vi skal tage vare på hinandens trivsel, og give mulighed for, at alle får oplevelsen af at være en del at noget større, og dermed en oplevelse af, at skolen er fælles eje.

I den daglige omgang med børnene er lærerne forpligtede til at have opmærksomhed for det enkelte barns trivsel. Barnet skal møde tillid, fortrolighed og tryghed, således den indre ro til at lære gives bedst mulige betingelser. De ydre rammer for god læring gives også af lærerne, dels ved forudsigelighed og stabilitet,  dels ved opdragende at gribe ind, når den enkelte overskrider fællesskabets rammer. Ovenstående er dog kun en mulighed i kraft af forældre og læreres tætte samarbejde om barnet.

Undervisningens fornemmeste opgave er at give børnene lyst til at lære.
Til fremme af dette finder vi det vigtigt, at lærerne er engagerede og fagligt velfunderede og i stand  til at sætte fokus på den enkelte elevs stærke sider og derud fra differentiere undervisningen. Til gengæld stiller vi krav om, at eleverne bruger deres medfødte og tillærte muligheder fuldt ud.
Skolens undervisning skal naturligvis til enhver tid kunne tåle sammenligning med folkeskolens.

Selvom vort daglige fællesskab på alle niveauer på skolen ikke er problemfrit, ligesom livet som sådan, skal  glæden være fortegnet for det fælles liv vi deler, og livsduelighed endemålet for de børn vi har med at gøre. 

Skolen er i sit grundlag et folkeligt initiativ, der styres efter traditionelle danske demokratiers erfaringer, hvor den enkeltes frihed, mindretallets rettigheder og deltagernes ligeværdighed er centrale omdrejningspunkter.
Børnene skal i deres dagligdag leve i og lære af og om en sådan demokratisk praksis.
De skal efter evner inddrages i beslutninger om egne forhold, og på den måde vokse ind i et fællesskab, der bæres af frihed, ansvar og empati.