Skolegangen på Vestbirk Friskole afsluttes efter 8. klasse, hvor vi tilbyder vi folkeskolernes afgangsprøve i det praktiskmusiske fag, som hos os er billedkunst.

Skolen er karakterfri. Elevernes standpunkt dokumenteres gennen udtalelser baseret på daglige præstationer og standardiserede prøver som beskrevet under menupunktet "Evaluering"