Skolegangen på Vestbirk Friskole afsluttes efter 8. klasse, derfor tilbyder vi ikke folkeskolernes afgangsprøver.

Skolen er karakterfri. Elevernes standpunkt dokumenteres gennen udtalelser baseret på daglige præstationer og standardiserede prøver som beskrevet under menupunktet "Evaluering"