Information vedrørende SFO

Direkte telefon:  26 46 17 80.

Der kan ikke modtages SMS eller lægges besked på telefonen.

I SFO møder børnene voksne, der sammen med dem laver aktiviteter såsom bålmad, syning, formnings- og billedfagsaktiviteter, aktiviteter i gymnastiksal. På boldbanen og skolens store legeplads er der livlig aktivitet når vejret tillader det – men foretrækker børnene ro og fred, har de også mulighed for at bare at hygge sig og slappe af i en stille krog. Vi arrangerer også ind imellem børnefester, forældrekaffe o.lign.

SFO er åben på skoledage samt i den del af sommerferien som falder uden for juli måned.

I resten af sommerferien er der mulighed for pasning i børnehaven i de uger  børnehaven er åben (http://www.vestbirknaturbornehave.dk/lukkedage).

Mandag torsdag 06.30-16.30, fredag 06.30-16.00.

Børn på alle klassetrin kan indskrives i SFO, men børn fra 0.-3. klasse skal være indskrevet i SFO hvis de ikke tager hjem ved skoledagens ophør. Børn fra og med 4. klasse må blive på skolen indtil næste busafgang uden at være indskrevet i SFO.

Til- og framelding samt ændringer af moduler sker med betaling fra d. 1. eller d. 15. med en måneds varsel.

Og så lige et par gode og nødvendige vaner, der får det hele til at hænge sammen:

Ring altid til os, hvis I er forsinket.
Det er vigtigt, at eleverne melder til en voksen, når de ankommer og går/hentes.

Vi hjælper gerne børnene til bussen. Her skal vi informeres af forældrene om tidspunkt, med mindre andet er aftalt.

Af hensyn til det daglige arbejde er det nødvendigt, at I har lavet legeaftaler hjemmefra. På den måde undgår vi, at både forældre og personale i SFO forstyrres.

Ved legeaftaler skal personalet informeres herom, af en forældre - gerne på en lille seddel med børnene.