Hverdagen

Storegruppen består af 6.-8. klasse. Vi underviser flere årgange sammen med flere lærere, og der undervises på de enkelte klassetrin.

Solotimer:

To-tre timer ugentligt arbejder eleverne i 8. klasse med kreative emner. Timerne er opdelt således klassen har 4 moduler i løbet af året, hvor der til hvert modul er forskellige lærere. Herved præsenteres eleverne for noget forskelligt, og de kan drage fordel af lærernes forskellige kompetencer.

De naturfaglige fag

I fysik og biologi på skolen er holdene små, så der er gode muligheder for komme til, når der eksperimenteres og laves forsøg.

AKTIVITETSUDVALG: Ved Søerne: Anita, An, Helle, Dorthe. Fest: Anita, Jesper, Lene. Fællesspisning: Elin, Helle. Diskosvømning: Birgitte.