Nyttige telefonnumre

Skole 75781770
SFO 26461780
Skoleleder Karsten H.Berger 28596100
Sousschef Dorte Bragt 75781430
Vibeke Lyhne  75752459
Tinne Ellebæk 75834457
Anne A. Marx 86805551
Flemming Christiansen 61654844
Mia Riis Mortensen 20669050
Truller 86951540
Mailadresse: info@vestbirk-friskole.dk  

 

 

Aktivitetskalender for året:

 

August:

 

Arbejdslørdage

Vi vedligeholder i videst muligt omfang selv vores skole. Det sparer penge og styrker forældrenes fællesskab om skolen og børnenes ansvar for vore lokaler og inventar.

Der er to arbejdslørdage om året, og de ligger omkring sommerferien. Det er skolens ledelse og bestyrelse, som planlægger dagene. Det forventes naturligvis at alle deltager.

 

Første skoledag

Starter med morgensamling i skolegården, og nye og gamle elever bydes velkommen. Derefter tilbringes resten af dagen i samvær med klasselærerne. Der fortælles om sommerferieoplevelser, skoleskemaer skrives, bøger uddeles og årets undervisning går i gang. Skolen slutter kl. 12.00 denne dag.

 

Aktivitetsdag ved Vestbirk søerne

Vi deltager ved dette arrangement. Her vil både skolen og børnehaven bidrage forskellige aktiviteter.

 

Rystesammentur

Turen er for Mellemgruppen. Den ligger i starten af året. Formålet med turen er at få Mellemgruppen til at arbejde sammen og styrke samværet. Det er med en enkelt overnatning.

Skolefotografering

Hvert år lige efter sommerferien fotograferes skolens elever. Der tages billeder af de enkelte grupper og af samtlige elever og lærere på skolen.

 

September:

 

Fællesspisning

 

Et par gange om året er der fællesspisning for alle elever og lærere

på skolen. Det er typisk et par forældre, som står for madlavningen,

det foregår i skoletiden. Dette arrangeres af forældrerådet.

 

Oktober:

 

Høstfest

Afholdes i august eller september måned. Børnene medbringer grøntsager, frugter og blomster fra have og hegn. Når der i grupperne er blevet snakket om det medbragte, indgår det i en suppe, som spises inden skoledagen slutter kl. 12. Af blomsterne laves der nogle år dekorationer.

Motionsdag.

Sidste dag før efterårsferien afholdes motionsdag sammen med Tønning-Træden Friskole. Som regel er de mindste elever i Vestbirk og de største på Tønning-Træden Friskole.

 

November:

 

December:

 

Bedsteforældredag

Den dag skolen afholder Lucia fest om aftenen, inviteres bedsteforældre til skolen fra kl. 8.15 – 12.00. Bedsteforældrene får kaffe i forsamlingshuset, mens børnene går Lucia optog. Efterfølgende inviteres de til at deltage i undervisningen. Alle elever har fri kl. 12.00 denne dag.

 

Lucia fest

Omkring den 13. december afholdes Lucia fest for forældre og søskende. Børnene går i Lucia optog, vi synger og drikker gløgg, og bestyrelsen sælger amerikansk lotteri. Mellemgruppen står for dette arrangement.

 

Juleafslutning

Sidste skoledag før juleferien er morgensamlingen forlænget til en time. Julemanden kommer på besøg med lidt godter til børnene. Derefter hygges der i klasserne. Sidst på formiddagen går vi til kirken i Østbirk, hvor skoledagen slutter med gudstjeneste.

 

Juleklippedag

Omkring den 1. december afholdes klippedag. Der klippes julestads til skolens udsmykning, bages julekager og laves juledekorationer i tidsrummet 8.15-12.00.

 

Januar-februar

 

Skolefest

Afholdes i det tidlige forår for elever, forældre og søskende. Alle skolens elever deltager i skolekomedien. Efter komedien er der spisning, kaffe og diskotek, og det er Storegruppens forældre som står for dette arrangement. Til generalprøven, som finder sted om formiddagen, inviteres bedsteforældre. Alle elever har fri, når generalprøven er vel overstået.

 

Lærerfri dag

I det tidlige forår tager lærerne samlet på et en-dagskursus arrangeret af Dansk Friskoleforening eller de arrangerer selv et kursus. Forældrene varetager denne dag børnenes undervisning på skolen.

 

Marts- April

 

Fastelavn

Fastelavnsfesten er en traditionsdag som markeres med udklædning, tøndeslagning og hygge.

 

Maj:

 

Musikfestival

Majfestivalen er en musik- og markedsdag, som afholdes en lørdag i maj. Alle skolens elever synger og spiller noget af det, de har lært i årets løb. Der er boder med forskellige aktiviteter lige fra flødebollekast til det muntre køkken. Lillegruppen står for arrangementet.

 

Skole bytte tur

En gang om året, som regel i maj eller juni måned, tager hele skolen på skole bytte tur. Vi bytter skole med en anden friskole, som vi sørger for ligger i andre naturmæssige omgivelser end Vestbirk. Vi udforsker området og besøger evt. seværdigheder i omegnen. Vi har to overnatninger på vores bytteskole. Rejseformen er enten med bus eller tog. Vi har typisk to forældre med til at stå for det kulinariske. Skole bytte turen er forældrebetalt.

 

Juni:

 

Arbejdslørdage

Vi vedligeholder i videst muligt omfang selv vores skole. Det sparer penge og styrker forældrenes fællesskab om skolen og børnenes ansvar for vore lokaler og inventar.

Der er to arbejdslørdage om året, og de ligger omkring sommerferien. Det er skolens ledelse og bestyrelse, som planlægger dagene. Det forventes naturligvis at alle deltager.

 

Anden sidste skoledag

Anden sidste skoledag før sommerferien er ”Klasselærerdag”, som elever og klasselærere tilbringer sammen på skolen, på udflugt eller hjemme hos en af lærerne.

 

Sidste skoledag før sommerferien

Starter med fælles morgenkaffe for lærerne og 7. klasses elever. Ved morgensamlingen synges sommerferiesange, og afgangselever og lærere laver sjov med hinanden. Når formiddagspausen er slut, hygger man sig i sin gruppe, og dagen slutter kl. 12.

Skoledagen på Vestbirk friskole

Store/lille venner

Når børnene starter på skolen får alle en store-ven. Det er en elev fra fjerde eller femte klasse. Denne ven er der for at hjælpe med det praktiske og skabe tryghed.

 

Læsebånd

Læsebånd vil hver dag ligge i tidsrummet 8.15 til 8.40 og for at komme i gang til tiden, vil vi

gøre opmærksom på, at lærerne ikke er disponible for ”forældresnak” m.m. fra 8.15.

Om morgenen, nærmere bestemt tidsrummet 8.00 til 8.15, skal lillegruppen være ude, mens mellemgruppen må - hvis de kan styre det - være indenfor.

 

Læsebånd i Lillegruppen

Ligesom resten af skolen skal Lillegruppen have læsebånd hver morgen kl. 8.15-8.40. Formålet

med læsebåndet er at gøre børnene endnu bedre og sikre læsere. For at læsebåndet skal have den

ønskede effekt, er det uhyre vigtigt, at I fortsætter med at læse med børnene hjemme som hidtil.

I Lillegruppen er det naturligvis ikke alle, der kan læse selv endnu. Vi vil derfor lave en opdeling af

børnene sådan, at dem der endnu ikke selv kan læse, får læst højt. De øvrige læser små bøger, som

passer til det niveau de er på i deres læseudvikling. Vi har bøger på skolen, men man må gerne

medbringe læsestof hjemmefra. I løbet af året vil der være en flydende overgang mellem holdene.

Vi håber, at de fleste børn ender på ”læs-selv” holdet i slutningen af skoleåret, men er der omvendt

én, der kører træt på ”læs-selv” holdet, vil det være muligt i en periode at vende tilbage til

højtlæsningsholdet.

 

Læsebånd i Mellemgruppen

For at sætte øget fokus på læsningen, og for at skolen i højere grad bidrager til den daglige læsning,

skal eleverne hver dag begynde med 20 minutters læsning. Vi håber, at de med dette får

den gode oplevelse ved at læse. Hver morgen, når klokken ringer, skal de sætte sig på deres pladser,

finde bogen frem og derefter læse i 20 min. Bogen, de skal læse i, kan være udleveret af læreren, til

andre tider må de meget gerne medbringe bøger hjemmefra. Det er vigtigt at bogen bliver på

skolen.

 

Læsebånd i Storegruppen

Hver morgen starter med læsebånd, her medbringer hver elev en bog, som skal bruges til formålet.

Hvis bogen er glemt hjemme, får man udleveret en på klassen. Når bogen er læst, laver man en boganmeldelse på klassen.

Det er også muligt at lave sine ”læselektier” både skøn og faglitterære tekster. Men ikke de lektier som er til samme dag, da det kan være svært at beregne tiden.

Hvis man bruger IT-rygsæk, må man gerne høre en lydfil fra E17 eller Superbog mm. Pdffilerne skal dog være downloadet hjemmefra.

 

Morgensamling

Skoledagen starter kl. 8.15 hvor alle skal gå ind i deres klasse og dagen startes med læsebånd. Kl. 8.40 er der morgensang i gymnastiksalen. Hver mandag introducerer den lærer, der står for ugens morgensamlinger, ugens sang, som synges ugen igennem. Derefter beder alle fadervor, og læreren fortæller et eller andet, som vedkommende har på hjertet. Det kan være en god historie, barndomserindringer, ferieoplevelser eller noget fagligt i fortælleform. Det kan også være, at nogle elever viser et skuespil eller fortæller om noget fagligt. Inden sidste sang, som er forskellig fra dag til dag, gives der beskeder om stort og småt i relation til skoledagen. Morgensamlingen tager ca. 15 minutter.

 

Frikvarter

Vi har et langt frikvarter midt på formiddagen og et kortere omkring kl. 12. Børnene skal være ude i frikvartererne, og de skal medbringe tøj til udendørs ophold i regnvejr. I vinterhalvåret har vi en turnusordning med at benytte salen i 10-pausen til ”rend og hop”. ”Rend og hop” er en ordning, hvor elever fra Storegruppen arrangerer og står for lege, hvor elever fra Lille- og Mellemgruppen leger.

 

Frugtordning

Skolen har en gratis frugtordning, hvor børnene hver dag får tilbudt et stykke frugt i 10-pausen.

 

Kost

Uden mad og drikke dur helten ikke! Eleverne forventes naturligvis hver dag at medbringe en sund og ernæringsrigtig madpakke. Det er ud fra dette en selvfølge at madpakken ikke indeholder slik. En dag om ugen sælger storegruppens elever pølsehorn og juice i boden

 

Spisepause

Kl. 11.40-12.10 har vi et spisefrikvarter, hvor alle sidder på deres pladser og spiser under læreropsyn. Vi gør det gerne til en hyggestund med højtlæsning.

 

Idræt

Fra 2. klasse skal alle elever klæde om til idræt og medbringe håndklæde til badet. Det forventes at alle børn bader.

 

Svømning

Hvert år bruger Mellemgruppen en uge på svømning på nærliggende skole. Forældrekørsel til/fra svømmehal.

 

Når skoledagen slutter

Man må ikke opholde sig på skolen efter endt skoledag, med mindre man er tilmeldt SFO eller går i Store- eller Mellemgruppen og venter på den første bus hjem. Dvs. at børn fra Lillegruppen skal være tilmeldt SFO hvis de ikke hentes eller tager hjem umiddelbart efter endt undervisning.

 

Traditionsdage.

Disse fremgår af kalenderen og varsles i Fredagsnyt. Traditionsdagene er: Første skoledag, høstfest, motionsdag, bedsteforældredag, juleklippedag, juleafslutning, fastelavnsfest, idrætsdag, klasselærerdag, sidste skoledag. Traditionsdagene slutter kl. 12.

 

Erhvervspraktik

I forbindelse med erhvervsvejledningen skal elever i 7. klasse i erhvervspraktik i tre dage. De skal, så vidt muligt, selv sørge for at finde en praktikplads. Hvis det ikke lykkes, træder vi hjælpende til. Der oprettes en praktikaftale med praktikstedet og eleverne er forsikrede under praktikken.

 

Udenlandstur

Storegruppens elever tager en gang hvert andet år på udenlands-tur til en større by. Turen er forældrebetalt.

 

Bibliotek

På skolebiblioteket kan man hver uge låne læse-let-bøger, billedbøger, tegneserier, romaner og fagbøger. Eleverne må gerne have bøger hjemme i sommerferien, men normal lånetid er max. 1 måned.

 

Penalhus

Vi forventer, at børnene hver dag medbringer et penalhus med spidsede blyanter, lineal og viskelæder. Fra 5. årgang er det også nødvendigt med passer og vinkelmåler.

 

Postmappen.

Ved skolestart får eleverne udleveret en postmappe. I denne lægger vi Fredagsnyt og andre informationer. Det er vigtigt at postmappen tjekkes ved skoleugens afslutning.

 

Indesko

Alle elever skal have indesko til vinterhalvåret, da det letter rengøringsassistentens arbejde og mindsker sliddet på vore gulve.

 

Skolemælk

Alle elever kan gennem Mejeriernes skolemælksordning bestille mælk. Girokort udleveres fra skolen to gange om året.

 

Musikskole

Skolen tilbyder musikundervisning efter skoletid. Såvel soloundervisning som sammenspil. En 9 ugers periode á 20 minutter koster kr. 900 for soloundervisning. Sammenspil koster kr. 300 for 10 gange á 45 minutters varighed. (2012-13priser)

 

Fødselsdage

Pris på gaver aftales på klassen. Der opfordres til forældrekaffe i forbindelse med fødselsdage.

 

Sygdom

Hvis et barn er syg, skal hjemmet kontakte skolen om morgenen. Fra kl. 8.00 på tlf. 75 78 17 70. Hvis før kl. 8.00 ringes der på tlf. 26 46 17 80 til SFO´en (husk at der ikke kan indtales besked eller sendes sms).

 

Tandlæge

Eleverne indkaldes i lighed med kommuneskoleelever til børnetandplejen i bopælskommunen.

 

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejerske kommer på skolen og foretager de samme undersøgelser som i kommuneskolen.

 

Rengøring

Eleverne skal sørge for at rydde op og feje i eget gruppeområde. Den daglige rengøring er vores rengøringsassistent ansvarlig for.  Hovedrengøring finder sted i et angivet tidsrum inden skolestart i august, hvor det forventes at alle deltager.

Endvidere skal alle forældre deltage i en turnusrengøring af elevernes klasseværelser, hvor det forventes, at det er mere end den daglige rengøring. Lister forefindes i klasserne

 

Information vedrørende SFO

Vi bruger meget tid ude. Vi vil gerne give børnene mulighed for at være kreative, lege og få rørt sig, så derfor husk praktisk tøj til al slags vejr og skiftetøj.

Vi serverer et måltid mad ca. kl. 14.00. Det vil ofte være rugbrød med pålæg. Enkelte dage vil vi også lave varm mad eller måske bålmad. Vi kan ved specielle lejligheder godt finde på at servere saftevand eller is.

 

SFO moduler

Morgenmodul kl. 06.30-8.00  
Modul 1 kl. 12.00-14.30 400 kr.
modul 2. kl. 12.00-16.30 (fredag 16.00) 600 kr.

 

SFO regler

Man skal melde sig til en voksen, når man kommer til og går fra SFO´en.

 

Ved legeaftaler skal personalet informeres herom, af en forældre. Dette gælder også, når man tager børnene med hjem til fødselsdag. Vi skal også være informeret, hvis der er andre, der henter jeres barn.

Vi hjælper gerne børnene til bussen. Her skal vi også informeres af forældrene om tidspunkt, med mindre andet er aftalt.

Børnene må ikke låne skolens telefon til at lave legeaftaler med, og man må ikke have mobiltelefoner fremme i SFO. Legeaftaler må laves hjemmefra, eller når børnene hentes.

Vores direkte telefon nr. er 26 46 17 80, og vi modtager ikke sms. Hvis I ringer til os, er det vigtigt, at I heller ikke lægger beskeder, da telefonsvareren ikke bliver aflyttet.

Ring altid til os, hvis I er forsinket.

 

Praktisk information til forældrene

Fredagsnyt

kommende uge. Endvidere indeholder brevet en ajourført kalender for skolens små og store nært forestående arrangementer.

Fredagsnyt kan også læses på skolens hjemmeside:

        www.vestbirk-friskole.dk

Hvis man ønsker at få tilsendt fredagsnyt pr mail, hvilket er en rigtigt gode idé, skal man sende en mail til:

      vestbirkfredagsnyt@gmail.com 

og bede om at komme på maillisten.

 

Man SKAL som forældre læse Fredagsnyt HVER uge.

 

De fleste breve og øvrige skriftlige meddelelser fra skolen uddeles også om fredagen. Det er derfor på denne dag, der skal tjekkes om der er noget i børnenes postmapper.

 

Befordringstilskud.

Udgifter til elevernes daglige transport til og fra skole afholdes af forældrene. Dog kan der søges om tilskud til transport. Tilskuddet tildeles efter faste regler og støtteberettigelse afhænger af børnenes alder og afstanden til skolen. Skolen oplyser om, hvornår og hvordan der skal søges.

 

Forældremøder

Ved skoleårets start afholdes der forældremøder i alle grupper. Lærerne orienterer forældrene om den faglige dagsorden for det kommende skoleår, ligesom forældrene gives mulighed for at få svar på evt. spørgsmål.

Endvidere vælger forældrene et forældreråd, der bliver tovholdere ved forskellige arrangementer i årets løb.

 

Forældreråd

På forældremødet ved årets begyndelse vælges et gruppeforældreråd, der udover at tage initiativ til et eller flere sociale arrangementer i årets løb, er tovholder ved nogle af skolens fælles sammenkomster.

 

Forældresamtaler

To gange om året indkaldes forældrene til en samtale med klasselærerne om deres barn/børn. Eleverne i mellem- og storegruppen deltager i disse samtaler.

0. klasse har hjemmebesøg i løbet af de første par måneder af skoleleder og lærer.

 

Støttekreds

Tidligere forældre og nuværende elevers bedsteforældre udgør hovedparten af skolens støttekreds. Medlemskabet giver stemmeret på den årlige generalforsamling og et gratis abonnement på skolebladet – som er en undervisningsaktivitet og som udkommer, når det passer ind i undervisningsforløbet.. Endvidere er støttekredsens medlemmer velkomne til alle skolens arrangementer. Det koster p.t. kr.125,- årligt at være med.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges for en 2-årig periode på skolens årlige generalforsamling. Bestyrelsen er ansvarlig for alle skolens forhold. Har sammen med lærerkredsen ansat skoleleder til varetagelse af den daglige ledelse.

 

Forsikringsforhold

Skolen har tegnet en ulykkesforsikring for eleverne. Eleverne er forsikret fra ankomsten til skolen når de har gøremål for/i skolens regi og indtil skoleopholdet ophører. Endvidere er der tegnet en arbejdsskadeforsikring dækkende elever, ansatte og forældres frivillige arbejde på skolen.

 

Generalforsamling

Afholdes om foråret, og der forventes stor forældretilslutning. Bestyrelsen aflægger beretning, regnskabet forelægges og der afholdes valg til bestyrelsen. Endvidere gives der mulighed for at drøfte alle skolens anliggender.

 

Pædagogisk – psykologisk rådgivning

Skolen betjenes på lige vilkår med de kommunale skoler af pædagogisk – psykologisk rådgivnings medarbejdere, dvs. psykologer, talepædagoger m.v.